Serock z lotu ptaka

Regulamin

Regulamin pobytu w obiekcie Farma Serock

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Farmy Serock.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry) – najpóźniej godzinę od przyjazdu.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania karty meldunkowej.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00
 5. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie od godziny 10:00 do 22:00
 6. Od godziny 22:00 do 06:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Informacje o cenniku w recepcji.
 8. Palenie tytoniu na terenie całego obiektu jest surowo zabronione. W razie naruszenia tej zasady goście zostaną obciążeni kosztami odświeżenia pokoju wg wyceny
 9. Przebywanie zwierząt w pokojach hotelowych jest dozwolone za zgodą recepcji hotelowej i dodatkowa opłatą. Regulamin przebywania zwierząt na obiekcie dostępny w recepcji.
 10. Złamanie punktu 9 powoduje naliczenie kary 500 zł za każdy dzień przebywania zwierzęcia w pokoju.
 11. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kwotą 5000 zł. (jeśli odmówi wpłaty środków sprawa zostanie skierowana na drogę sądową)
 12. Pokoje sprzątane są w godzinach rannych (08:00 – 15:00), z wyjątkiem gdy Goście tego sobie nie życzą. Jeżeli nie życzą sobie Państwo sprzątania – proszę o wywieszenie kartki „nie przeszkadzać”
 13. W sytuacjach awaryjnych, proszę dzwonić na numer 500833492
 14. Wynajem pokoju jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
Zamów produkty
image/svg+xml
image/svg+xml